Weusthuis en Partners

Weusthuis en Partners is gespecialiseerd in het management van omvangrijke en/of complexe projecten en processen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling.

We werken in zowel stedelijk als landelijk gebied: aan gebiedsvisies, stedelijke vernieuwing, bedrijventerreinen, vastgoed, en de ontwikkeling van landelijk gebied, waarbij water een steeds belangrijker rol speelt.

Sinds de oprichting in 1995 door Coen Weusthuis is Weusthuis en Partners uitgegroeid tot een ‘platte’ organisatie met ervaren mensen. Ons team bestaat uit stevige procesmanagers die elkaar wat betreft inhoudelijke expertise en persoonlijkheid goed aanvullen. Weusthuis en Partners heeft een informele sfeer en is gericht op resultaat.

De juiste procesaanpak

Zoals wij voortdurend ervaren verschillen ruimtelijke opgaven fundamenteel van karakter. Het kiezen van de juiste procesaanpak, passend bij de mate en de aard van de complexiteit van een opgave, is daarom een onderscheidend kenmerk van ons bureau. Twee factoren zijn daarbij doorslaggevend: het aantal betrokken partijen en de mate van conflict tussen deze partijen.

In processen is het bereiken van wilsovereenstemming tussen betrokken partijen een centraal punt. Dat is de reden dat onze procesmanagers de onderhandelingen begeleiden en zelf de noodzakelijke convenanten en overeenkomsten redigeren. Daarbij maken we optimaal gebruik van onze kennis van de nieuwe Wro/GREX-wet.

Inhoudelijke expertise
Succesvol procesmanagement binnen de ruimtelijke ontwikkeling vereist verder een flinke dosis inhoudelijke expertise. Met deze expertise adviseren we onze opdrachtgevers bij onderwerpen zoals ruimtelijke beleidsvraagstukken, PPS-constructies, subsidieverwerving, financieringsmodellen en (Europese) aanbestedingsprocedures.

Medewerkers
Onze procesmanagers zijn academisch geschoold en/of hebben een langjarige ervaring (velen meer dan 20 jaar) in de ruimtelijke ontwikkeling. Daarbij heeft ieder zo zijn of haar eigen specialisatie ontwikkeld, zoals bodem en water, milieu, wonen en volkshuisvesting, binnensteden, herstructureringsvraagstukken, procesmanagement, planologie en subsidietrajecten. Deze inhoudelijke specialisaties worden flexibel ingezet in onze opdrachten.