Werkwijze

Alleen voor overheden
Weusthuis en Partners werkt alleen in opdracht van overheden (provincies, gemeenten, waterschappen) en woningcorporaties, niet in opdracht van marktpartijen. Zo voorkomen we belangenverstrengeling. Wel werken we in opdrachten voortdurend sámen met (markt)partijen, zoals stedenbouwkundige bureaus, advies- en ingenieursbureaus, architecten, ontwikkelaars en aannemers.

Onze keuze voor de overheid als opdrachtgever komt ook voort uit onze interesse in maatschappelijke vraagstukken en politieke besluitvormingsprocessen. Veel van onze medewerkers kennen de overheid van binnenuit, elk vanuit zijn of haar eigen specialisatie.

Procesbelang én inhoudelijke kwaliteit
Meestal worden we door een opdrachtgever ingehuurd als ‘projectleider’. Zelf spreken we in veel gevallen liever van procesmanager. Niet omdat dit gewichtiger klinkt maar omdat er essentiële verschillen zijn. Een projectmanager stelt samen met de opdrachtgever vóóraf vast welk resultaat moet worden opgeleverd. Een belangrijke taak van de procesmanager is juist om met alle betrokken partijen eerst overeenstemming te bereiken over het gewenste resultaat.

De taakopvatting van Weusthuis en Partners gaat verder dan het bereiken van compromissen in de besluitvorming. In onze visie vraagt een goed ruimtelijk proces tevens om voldoende inhoudelijke kwaliteit van het eindresultaat.

Verantwoordelijk voor voortgang en resultaat
Weusthuis en partners is niet primair gericht op het produceren van onderzoeksrapporten en/of planologische en technische documenten. In principe worden deze werkzaamheden in overleg met de opdrachtgever uitbesteed. Wel zijn we verantwoordelijk voor voortgang en resultaat. We brengen kennis en expertise bijeen, creëren draagvlak, leiden of begeleiden onderhandelingen, stellen overeenkomsten en contracten op, en zorgen voor een sluitende financiering. We zorgen dat geleverd wordt wat het project nodig heeft en houden de gang er flink in.

Gericht op samenwerking

Vaak bevinden we ons in de positie van ‘gedelegeerd opdrachtgever’. Daarbij zitten we bij de opdrachtgever in huis om dicht bij projectmedewerkers en samenwerkende partijen te staan. Doordat we formeel geen deel uitmaken van de organisatie van de opdrachtgever bewegen we ons gemakkelijk tussen alle partijen, op zoek naar draagvlak en wilsovereenstemming.

Altijd werken we samen met medewerkers van onze opdrachtgevers. Externe expertise betrekken we indien nodig, bijvoorbeeld van stedenbouwkundigen, ingenieurs, fiscalisten of planeconomen. Door onze brede ervaring weten we de juiste mensen in te schakelen. Om onafhankelijk te blijven gaan we daarbij geen vaste samenwerkingsverbanden aan. Uitzondering zijn zeer specialistische disciplines.

Diversiteit aan opdrachten
Onze opdrachten zijn zeer divers, maar hebben ook overeenkomsten. Het gaat bij ons altijd om meerdere disciplines (stedenbouw, planologie, juridische zaken, financiering en organisatie, fiscaliteit, civiele techniek, milieu, recht, etc.), veel deelnemende partijen en belanghebbenden, lange doorlooptijden en aanzienlijke bouwsommen.

Haarlemmer olie
Potentiële opdrachtgevers vragen zich wel eens af: wat krijgen we nou precies, wat kopen we nu eigenlijk in? Dan zeggen we vaak dat we geen pakken papier leveren, maar als Haarlemmer olie zijn. Onze inzet is erop gericht om met de samenwerkende partijen te komen tot een optimaal eindresultaat met zo veel mogelijk inhoudelijke kwaliteit. En natuurlijk zijn we ook blij als alle partijen tevreden zijn over hoe het allemaal is gegaan.