DC NOISE

Opdrachtgever: Stichting Welzijn Old Ambt

Krimp
Weusthuis en partners is sinds mei 2008 betrokken bij het project DCNOISE, Demographic Change: New Opportunities in Shrinking Europe, Er werken binnen het nieuwe Interreg IVB programma negen Europese partners samen om 'krimp' op de politieke agenda te krijgen en de regio Twente is trekker. De Provincie Groningen is partner en brengt haar kennis, ervaring en experimenten in vanuit de regio Oost Groningen.

Demografische veranderingen
Behalve klimaatverandering en globalisering worden demografische veranderingen nu herkend als één van de meest belangrijke uitdagingen binnen de Europese Unie. De eerste gevolgen zijn al zichtbaar. Demografische veranderingen laten verschillende trends zien, zoals een absolute bevolkingsafname, ontgroening, vergrijzing, minder werknemers, veranderende etnische samenstelling en groei van eenpersoonshuishoudens. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, het draagvlak voor voorzieningen, de woningmarkt en de zorgvraag.

Toegepaste technologie
De Groningse pilots binnen DC NOISE vinden plaats binnen drie hoofdthema’s: arbeidsmarkt, servicevoorziening en innovatieve huisvesting. Weusthuis en partners ondersteunt samen met het Zorg Innovatie Forum de voorbereiding en begeleiding van de pilot Ambient Assisted Living, die uitgevoerd wordt door Stichting Welzijn Old Ambt. In deze pilot proberen we (werkzoekende) jongeren in Oost Groningen te stimuleren om met technologische vernieuwingen in de gezondheidssector aan de slag te gaan. Dit doen we door de bestaande (welzijns)infrastructuur van de lokale “Steunstee’s” te gebruiken om een werkatelier voor toegepaste technologie ten dienste van ouderen op te zetten. Weusthuis zorgt hier, in opdracht van Stichting Welzijn Old Ambt, voor een juiste inrichting van de rekening en verantwoording die bij dit Europese project hoort.