Shared Space, Innovatief ontwerp

Shared Space, Barcelona

Shared Space, Innovatief ontwerp

Opdrachtgever: Provincie Fryslân

Ontwerp van verkeersruimte
Het Europese project Shared Space (gedeelde ruimte) gaat over de vraag hoe we kunnen komen tot een andere, innovatieve manier van het ontwerpen van (verkeers-)ruimte. Uiteindelijk doel is een zo 'menswaardig' en hoogwaardig mogelijk ontwerp van de publieke ruimte waar verschillende functies en gebruikers (voetgangers, fietsers en automobilisten) elkaar treffen. In de procesaanpak van Shared Space staan integraliteit, participatie en toekomstgerichtheid centraal.

Europees project
Het project, waarvan vijf landen uit de North Sea Region (Duitsland, Denemarken, Engeland, België en Nederland) met acht projecten aan meededen, is een Interreg-3b project met als inzet transnationale kennisontwikkeling en beleidsvorming op Europees niveau. Het totale project kende een investeringssom van ongeveer acht miljoen, waarvan ongeveer de helft gesubsidieerd werd en kende een doorlooptijd van vijf jaar (einde juli 2008). Gebleken is dat de Shared Space filosofie kan rekenen op grote belangstelling uit binnen- en buitenland. Er is een enorme hausse aan publiciteit ontstaan rondom deze vernieuwende filosofie en haar grondlegger Hans Monderman, die helaas begin 2008 is overleden.

Day-to-day management
Inmiddels zijn de acht pilot-projecten bijna allemaal succesvol afgerond. De Final Meeting in Drachten (4,5 en 6 juni 2008) stond in het teken van de projectresultaten en de toekomst van Shared Space. Deze bijzondere meeting werd bezocht door ruim 120 gasten, waarvan meer dan de helft uit het buitenland afkomstig was. Het North Sea Region Programme Secretariat uit Viborg liet zich lovend uit over het project, haar resultaten en het management ervan. Weusthuis en Partners nam in dit project het zogenaamde day-to-day management voor haar rekening in opdracht van de provincie Fryslân, de Leadpartner in dit Interreg project. Dit betekent dat wij verantwoordelijk waren voor de planning en uitvoering van de internationale kennisuitwisseling (organisatie internationale congressen), de communicatie vanuit het project, op hoofdlijnen de voortgang van de pilots bewaakten en de rapportages richting Europa (Programm Secretariat in Viborg) verzorgden.