Innovative foresight planning (Deshafu)

Opdrachtgever: Provincie Groningen

Deshafu  “thinking, debating and shaping the future”

Innovative Foresight Planning for Business Development is een Europees Interreg IV project van de North Sea Region. Zestien partners uit de North Sea Region gaan op een vernieuwende manier de toekomst verkennen van kansrijke bedrijvigheid in 6 regio’s uit dit gebied: Rogaland County (Noorwegen), Agder Region (Noorwegen), Region Central Denmark (Denemarken), Northern Netherlands (Nederland), Hamburg en omgeving (Duitsland) en Schotland-Aberdeen (UK). Het doel is het creëren van gezamenlijke kennisbasis over de toekomstmogelijkheden van bedrijvigheid in 4 aangewezen clusters: Food, Advanced Technology, Energy en Financial Services. IFP behelst echter meer dan het verzamelen van kennis over de toekomst, de meerwaarde ligt in het debat met alle betrokken partijen, de vorming van nieuwe samenwerkingsverbanden en de vertaling in strategie en actie!

Het project is in juni 2008 van start gegaan en zal duren tot eind 2011, het budget bedraagt ruim 2,5 miljoen Euro. Het partnership van Noord-Nederland bestaat uit de drie Noordelijke provincies (Groningen, Friesland en Drenthe), de NOM en de Kamer van Koophandel. Weusthuis en Partners is ingehuurd om het projectmanagement voor dit partnership te verzorgen. Wij organiseren de input vanuit het partnership in het internationale project en geven bovendien vorm en inhoud aan het werkpakket “public sector facilitation”, waarvan het Noordelijk consortium de trekker is.

Deze taak behelst het in kaart brengen van het beleidsinstrumentarium van de overheden in de specifieke sectoren. We gaan bekijken hoe de diverse overheden de bedrijven en instellingen in gekozen clusters faciliteren. Daartoe wordt een evaluatie van bestaande beleidsdocumenten en instrumenten gehouden en worden “best practices” verzameld. Bovendien wordt gekeken hoe toekomstige ontwikkelingen in de clusters gefaciliteerd kunnen worden door de overheid. Het eindprodukt van deze inzet is een zogenaamde “policy toolbox”: een gestructureerde verzameling documenten die de methodiek van IFP structureel faciliteert voor bedrijfsleven én overheid. Weusthuis zorgt voor een plan van aanpak (procesaanpak) in samenwerking met de internationale partners en organiseert de expertise om de specifieke produkten op te leveren.