Design and Built Europese aanbestedingsprocedure ondergrondse parkeergarage Geerts Willigenplein

Geerts Willigenplein

Design and Built Europese aanbestedingsprocedure ondergrondse parkeergarage Geerts Willigenplein

Opdrachtgever: Gemeente Heerenveen

Ondergrondse parkeergarage
De gemeente Heerenveen wilde de parkeercapaciteit in het centrum uitbreiden. De eerste stap in dit proces was de realisatie van een ondergrondse parkeergarage op het Geerts Willigenplein. Het betreft een parkeergarage met ongeveer 320 parkeerplaatsen. Op maaiveld is het straatparkeren verdwenen en is een mooi park aangelegd. In het voorjaar van 2003 is gestart met de uitwerking van een Europese aanbestedingsprocedure voor deze ontwikkelopgave. Gekozen is voor een niet openbare procedure conform de richtlijn werken. De aanbestedingsprocedure heeft bestaan uit twee fasen. In de eerste fase hebben marktpartijen de mogelijkheid gekregen om een aanvraag tot deelname in te dienen.

Op grond van de in de aanvraag tot deelname opgenomen criteria heeft de gemeente Heerenveen vervolgens 3 partijen uitgenodigd een offerte uit te brengen. De offertes zijn beoordeeld op basis van een beoordelingsprotocol.

Het winnend consortium heeft het voorlopig ontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp, dat vervolgens vastgelegd is in een bestek en een definitieve aanneemsom. Dit proces is in een bouwteam begeleid, waarin de gemeente Heerenveen de ontwerpen getoetst heeft aan het Programma van Eisen. Na bestuurlijke goedkeuring is in september 2005 gestart met de realisatie van de parkeergarage. In het voorjaar van 2007 wordt de parkeergarage opgeleverd. Weusthuis en Partners heeft het gehele proces aangestuurd.

 

 

 

Marco  Hormann

“Ruimtelijke opgaven zijn vaak dusdanig complex dat een strakke projectmanagementaanpak niet tot gewenste resultaten leidt.”