Aanleg rondweg Woudsend en aquaducten Ee, Galamadammen, Jeltesloot

Woudsend impressie

Aanleg rondweg Woudsend en aquaducten Ee, Galamadammen, Jeltesloot

Opdrachtgever: Provincie Fryslân

Aanleg rondweg Woudsend en aquaducten Ee en Jeltesloot
Najaar 2000 ontvingen we van de provincie Fryslân de opdracht om een nieuwe rondweg rondom de bekende watersportplaats Woudsend te realiseren, met inbegrip van een nieuw aquaduct onder de Ee, de waterverbinding tussen Woudsend en het Slotermeer. Om in het hart van het Friese merengebied - Woudsend/Heeg - te komen tot een goede afwikkeling van het vaarverkeer is ons bureau tevens gevraagd te komen met voorstellen voor de meest effectieve waterverkeersstructuur, uitgaande van een nieuw aquaduct in de Jeltesloot.

Inmiddels is in de vorm van een prijsvraag een Europese aanbestedingsprocedure doorlopen voor het maken van een definitief ontwerp voor de beide aquaducten. Daarna zal middels een europees aanbestedingstraject de keuze voor een aannemer worden gemaakt. Vóór 2006 moet de uitvoering van het gehele maatregelenpakket zijn afgerond.

Aanleg aquaduct Galamadammen
In het kader van het Friese merenproject heeft de provincie Fryslân ons bureau tevens gevraagd mee te werken aan het proces om te komen tot een aquaduct ter plaatse van Galamadammen - de engte tussen de Fluessen en de Morra. De beperkte ruimte ter plaatse en de aanwezigheid van allerlei bestaande functies vragen om een integrale aanpak van het omliggende gebied. De verdere uitwerking vindt plaats samen met de twee hiervoor genoemde aquaducten.