Het Friese Meren Project

Opdrachtgever: Provincie Fryslân

Begeleiding subsidieaanvraag deelprojecten
De Provincie Fryslân heeft het Fries Meren Project ontwikkeld, dat tot doel heeft om de kwaliteit van het Fries Merengebied en van de vaarwegen integraal te verbeteren. Deze revitalisering van de Friese meren is in omvang en geografie een omvangrijk project. Daarom is het totale Friese Merenproject opgesplitst in hanteerbare onderdelen. Deze onderdelen zijn gekoppeld aan vaarroutes ofwel trajecten. In totaal zijn er twaalf trajecten benoemd. Binnen al deze trajecten zijn met de betreffende gemeenten en andere betrokken organisaties deelprojecten ontwikkeld, waarvoor in het kader het Kompas programma Noord Nederland subsidie is aangevraagd.

In overleg met de betreffende gemeenten heeft de provincie Fryslân in 2006 Weusthuis en Partners gevraagd om voor de volgende deelprojecten de subsidieaanvraag te begeleiden en de projectbeschrijvingen op te stellen:

  • Projectenpakket gemeente Skarsterlân
  • Projectenpakket Wymbritseradiel
  • Projectenpakket gemeente Wûnseradiel
  • Projectenpakket Akkrum- gemeente Boarnsterhim
  • Waterfront Grou- Gemeente Boarnsterhim
  • Spoorbrug Akkrum
  • Opwaardering Slotermeer
  • Heropening Polder Hoofdkanaal- gemeente Opsterland
  • Spoorbrug Boazumerfeart en Alddeel Leeuwarden

Alle subsidieaanvragen zijn gehonoreerd. De meeste projecten zijn inmiddels in uitvoering genomen.