Professionalisering organisatie Oerol

Opdrachtgever: Gemeente Terschelling

Het grootste meerdaagse evenement op Terschelling is het Oerol festival. Dit festival trekt jaarlijks ca. 50.000 bezoekers. Om aan de toenemende wensen en eisen c.q. regelgeving te kunnen voldoen en om de positie te behouden en verder uit te bouwen was het nodig om te investeren in de professionalisering van de organisatie. Gezien het grote belang van Oerol, zowel in termen van naamsbekendheid voor Noord-Nederland, als in termen van bezoekers en dus bestedingen en dus werkgelegenheid, heeft de Stichting Terschellings Oerol Festival samen met de gemeente Terschelling een plan ontwikkeld om de organisatie van Oerol te professionaliseren. De gemeente Terschelling heeft Weusthuis en Partners gevraagd om de subsidie-aanvraag mee op te stellen en de aanvraag te begeleiden. Daarbij is het accent gelegd op het economische deel en niet op het culturele deel.

zie ook: www.oerol.nl