Bedrijventerrein Azeven-Noord Drachten

Opdrachtgever: Gemeente Smallingerland

Bedrijventerrein Azeven-Noord Drachten. Vanwege de lange proceduretijd en het relatief hoge uitgifte tempo van bedrijventerrein heeft de gemeente Smallingerland het plan ontwikkeld om ten noorden van de A7 en ten oosten van Drachten een nieuw kwalitatief hoogwaardig bovenregionaal industrieterrein in fasen aan te leggen. Het totale plan omvat ca. 250 ha. bruto, waarvan voor de eerste fase (ad 63 ha bruto) een subsidie vanuit het Kompas-programma is aangevraagd. De gemeente Smallingerland heeft Weusthuis en Partners gevraagd de projectbeschrijving inclusief exploitatieoverzicht t.b.v. de subsidie-aanvraag op te stellen en het subsidie-traject te begeleiden. Inmiddels is de subsidie-aanvraag gehonoreerd en is het project in uitvoering.

zie ook: http://www.smallingerland.nl/Smartsite.shtml?id=52657