Subsidieverwerving ontwikkelingsplan Oosterzee

De sluiskom in Oosterzee

Subsidieverwerving ontwikkelingsplan Oosterzee

Opdrachtgever: Gemeente Lemsterland

De gemeente Lemsterland heeft samen met een private ontwikkelaar een ontwikkelingsplan opgesteld voor het dorp Oosterzee gelegen aan de zuidoever van het Tjeukemeer. Het plan bestaat uit verschillende onderdelen: een woongebied, het 'terug'-brengen van de oude vaart en herstellen van het oude sluisje (cultuurhistorisch element), aanleg van een haven met een aantal ligplaatsen, verplaatsen van een gemaal en vervanging riolering en tot slot het realiseren van een centrumgebiedje met een aantal voorzieningen.

De gemeente Lemsterland heeft Weusthuis en Partners gevraagd ondersteuning te bieden bij het sluitend maken van de financiering. De subsidies zijn toegekend en het gehele project is uitgevoerd. Afronding realisatie 2008.