Klassieke Schepenhaven Terherne

Klassieke Schepenhaven

Klassieke Schepenhaven Terherne

Opdrachtgever: Gemeente Boarnsterhim

De gemeente Boarnsterhim wenst in samenwerking met private partijen een nieuw bezoekmotief voor Terherne te realiseren. Daartoe heeft zij plannen ontwikkeld voor de aanleg van een klassieke schepenhaven, welke publiekelijk kunnen worden bekeken en waarover ter plekke de nodige informatie zal worden verstrekt. Voor de publieke investering is een beroep gedaan op een bijdrage vanuit het Kompas voor het Noorden. De gemeente heeft Weusthuis en Partners gevraagd de onderbouw van deze subsidieaanvraag mede in verband met de publiek-private relatie op te stellen en de subsidie-aanvraag te begeleiden. Inmiddels is de aanvraag gehonoreerd en kan het project worden uitgevoerd.