Bezoekerscentrum Nieuwe Stijl, De Promenade

Impressie nieuwe situatie

Bezoekerscentrum Nieuwe Stijl, De Promenade

Opdrachtgever: Gemeente Schiermonnikoog

Overheidsbijdragen verwerven
De stichting Bezoekerscentrum Schiermonnikoog heeft het initiatief genomen om in samenwerking met een aantal partijen een Bezoekerscentrum Nieuwe Stijl te ontwikkelen. Het is de bedoeling dat er een transparant en samenhangend complex wordt gerealiseerd bestaande uit het dorpshuis, de bibliotheek, een multifunctioneel centrum en een nautisch centrum. Dat zal worden gerealiseerd door het huidige dorpshuis, de bibliotheek en het multifunctionele centrum te ontdoen van aanbouwsels en uitbreidingen en ze middels een glazen gang aan elkaar te koppelen. Daarvoor is een plan ontwikkeld en de financiële haalbaarheid verkend. Uit die laatste analyse bleek dat er een aanzienlijke overheids bijdrage noodzakelijk is om een en ander te kunnen realiseren.

Begeleiding subsidieaanvraag
Weusthuis en Partners zijn begin 2006 gevraagd om het proces van de subsidieaanvraag richting Provincie Fryslan aan te sturen. Daarvoor heeft Weusthuis en Partners een projectbeschrijving opgesteld. Samen met Deloitte Accountants bv en in overleg met de betrokken partijen is een exploitatie-overzicht gemaakt. Vervolgens is het subsidieaanvraagformulier ingevuld en is ondersteuning geboden bij het subsidieaanvraag proces. Een en ander heeft geleid tot een positief besluit door het Provinciaal Bestuur van Fryslan waardoor de volgende stappen in het realisatieproces konden worden gezet. In de loop van 2007 is op verzoek van de Stichting Bezoekerscentrum nadere ondersteuning geboden ten behoeve van het verwerven van een subsidie uit het Waddenfonds. Tevens is begin 2008 ondersteuning geboden bij de verdere afwikkeling van de provinciale subsidie.