Wro

Opdrachtgever:

Grondexploitatie
Met de Wro hebben gemeenten een uitgebreid instrumentarium tot hun beschikking gekregen om kosten te kunnen verhalen op private partijen.
Voor veel gemeenten is het zoeken naar hoe dit instrumentatrium goed toegepast kan worden.

Weusthuis en Partners ondersteunt gemeenten hierbij op de volgende onderdelen:

  • implementatie van de regelgeving in de gemeentelijke werkprocessen;
  • analyseren van de (on)mogelijkheden van de nieuwe regels voor concrete projecten;
  • opstellen van exploitatieplannen;
  • uit onderhandelen en opstellen van de benodigde overeenkomsten.

Desgewenst verzorgen wij voor u in company cursussen m.b.t. de invoering, uitwerking en aanpak van dit instrumentatrium in de Wro.