Ontwikkelingsperspectief Bakkeveen

Opdrachtgever: Gemeente Opsterland

Procesbegeleiding
Weusthuis en Partners is door de gemeente Opsterland gevraagd het proces te begeleiden om te komen tot het Raamplan voor de toekomst van Bakkeveen. Het Raamplan is opgesteld voor het gebied rondom Bakkeveen en het uitloopgebied richting Wijnjewoude.

Organisatie Startconferentie
In het Raamplan heeft een integratie plaatsgevonden van allerlei zaken zoals: verschillende initiatiefnemers, kaderstellende ruimtelijke notitie recreatieve en toeristische ontwikkeling Bakkeveen, kadernotitie ruimtelijke kwaliteitsimpulsen landelijk gebied, projectidee landelijk wonen voor de gemeente Opsterland, beschikbaarstelling van krediet voor de initiatieffase realisering wooncluster in 2008. Uitgangspunt hierbij was een ruimtelijke kwaliteitsimpuls voor het gebied en een versterking van de recreatieve structuur van Bakkeveen.

Weusthuis en Partners is gevraagd de Startconferentie mede te organiseren en de conferentie te leiden.

 

Sytse  Kroes

“De uitdaging is om 'Rood' slim te combineren met 'Groen' en 'Blauw'. Dat is een ingewikkeld spel waarbij wij als spelleider de lijnen uitzetten en zorgdragen voor het behalen van het doel.”