Brede school en wijkwinkelcentrum De Drait

Brede school

Brede school en wijkwinkelcentrum De Drait

Opdrachtgever: Gemeente Smallingerland

Wijkwinkelcentrum "De Drait" (1978), eigendom van een private ontwikkelaar, is gelegen in de uit de zeventiger jaren stammende woonwijk De Drait. In de nabijheid zijn en worden vele nieuwe woningen gebouwd. Mede daarom was de bedoeling om het wijk-winkelcentrum zowel in kwantiteit als in kwaliteit grondig te herstructureren. In deze opdracht was tevens opgenomen de nieuwbouw van twee bestaande scholen, welke met andere instellingen fuseerden tot een brede school. Inmiddels is het gehele project uitgevoerd. 

De opgave voor Weusthuis en Partners had vooral betrekking op het zorgdragen voor de integraliteit van de ontwikkeling en op het daadwerkelijk van de grond krijgen van een verbeterplan voor het winkelcentrum, mede vanwege het grote aantal betrokken partijen.

 

Jacqueline de Booij

“Een beetje project in de ruimtelijke ordening is al snel een proces. Als procesmanager heb je een hele opgave te overzien en alle benodigde disciplines inhoudelijk te beoordelen en aan te sturen.”