Ondergrondse parkeergarage Zutphen

Opdrachtgever: Gemeente Zutphen


De gemeente Zutphen wilde een ondergrondse parkeergarage te realiseren van ongeveer 450 parkeerplaatsen in het centrum van Zutphen. 

De gemeente heeft destijds besloten om niet te starten met de voorbereidingen voor de daadwerkelijke realisatie van een ondergrondse parkeergarage op deze plaats, maar om een proces te doorlopen met als resultaat:

  • inhoudelijke herijking van de voorkeurslocatie voor een ondergrondse parkeergarage ter plaatse van de Vispoortgracht
  • het verkrijgen van draagvlak voor de uiteindelijke keuze van de locatie voor een ondergrondse parkeergarage
  • het voorbereiden van de realisatie van een ondergrondse parkeergarage

Weusthuis en Partners heeft opdracht gekregen van de gemeente Zutphen om dit proces te begeleiden.

 

Marco  Hormann

“Bij ontwikkelopgaven zit de complexiteit niet in het aantal deelnemers, maar in het verschil in belang. Dan draait het om sturen op inhoud en onderhandelen.”