Brede school ontwikkeling Heidepolle-Wegwijzer-Peuterspeelzaal te Wolvega

Heidepolle

Brede school ontwikkeling Heidepolle-Wegwijzer-Peuterspeelzaal te Wolvega

Opdrachtgever: Gemeente Weststellingwerf

Brede school ontwikkeling
In Wolvega bevinden zich aan de Paulus Potterstraat twee basisscholen en een gymnastieklokaal. De Heidepolle is een openbare basisschool en de Wegwijzer is een christelijke basisschool. De besturen van beide scholen hebben besloten om tot een gezamenlijke nieuwbouw inclusief een peuterspeelzaal te komen, waarbij de gemeente de vrijkomende gronden kan benutten voor woningbouw. Weusthuis en Partners is door de gemeente Weststellingwerf gevraagd om het proces van voorbereiding van de nieuwbouw van de scholen tot en met de aanbesteding aan te sturen en namens de gemeente het zgn. bouwheerschap te vervullen. Eind 2007 was het plan uitgewerkt, was de aanbesteding uitgevoerd (bouwteam) en hebben de bevoegde gezagen hun definitieve ‘ja-woord’ gegeven. Begin 2008 is het vervolg-proces overgedragen aan het geïnstalleerde bouwteam onder leiding van de gemeente Weststellingwerf. Realisatie in de loop van 2008.