Brede scholen

Opdrachtgever: Diverse gemeenten

Integraal kindcentrum en MFA als hart van het dorp of de wijk

De ontwikkeling van integrale kindcentra of brede scholen, waar kinderen van 0 tot 12 jaar, van 7 uur ’s ochtends tot 7 uur ’s avonds terecht kunnen, zet door. Kleinere basisscholen van verschillende gezindten weten elkaar hierin steeds vaker te vinden. Juist ook in krimpgebieden vormt een brede school vaak een prachtkans om een tegenwicht tegen de achteruitgang van voorzieningen te bieden; de maatschappelijke functie kan groot zijn. Weusthuis is betrokken (geweest) bij de totstandkoming van verschillenden brede scholen en multifunctionele accommodaties (MFA’s) zoals Coevorden, Weststellingwerf, Winsum, de Marne en Lippenhuizen.

De stap naar een brede school vraagt om goede afstemming tussen partijen en een gezamenlijke inzet om de kansen te verzilveren: voor de kinderen en het onderwijs, maar ook voor het dorp of de wijk. Iedere partij moet hierbij uitstijgen boven de eigen rol. Er is een gedeeld belang, maar wel vanuit verschillende perspectieven. Het doorlopen van een gezamenlijk proces waarin de bestuurders van betrokken organisaties over elkaars grenzen heen leren te kijken is nodig om 1 + 1 meer dan 2 te laten zijn. Ook de overige partijen moeten zich welkom voelen en in staat gesteld worden hun bijdrage aan het concept te leveren.

Weusthuis heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van de totstandkoming van brede scholen. Het proces staat hierbij centraal. We onderzoeken de haalbaarheid en het draagvlak van de brede school. We brengen de financiële gevolgen van het wel of niet kiezen voor een brede school in kaart, voor zowel gemeente als schoolbesturen. Ook begeleiden we de voorbereiding en het doorlopen van de aanbestedingsprocedure.

Dit jaar zijn we betrokken bij het onderzoeken van de haalbaarheid van scholen in de gemeenten Winsum en De Marne en we begeleiden de Design & Build aanbesteding in Opsterland. In Coevorden en Weststellingwerf hebben we de totstandkoming van verschillende brede scholen begeleid.