Haalbaarheidsstudie brede school Winsum en Baflo/Rasquert

Met ouders in gesprek over mogelijke locaties

Haalbaarheidsstudie brede school Winsum en Baflo/Rasquert

Opdrachtgever: Gemeente Winsum en schoolbesturen
Looptijd: 2014 - 2015

Een brede school is een gebouw of complex met meerdere basisscholen, maar is vooral een samenwerking tussen partijen die veel kansen biedt. De gemeente Winsum en de betrokken schoolbesturen hebben Weusthuis Associatie de opdracht te geven om deze kansen voor Winsum en Baflo onder de loep te nemen. In de haalbaarheidsstudie is gekozen voor een aantal parallelle sporen: schoolbesturen hebben een gezamenlijke visie op basisonderwijs in Winsum opgesteld, terwijl namens de gemeente  onderzoek is verricht naar mogelijke locaties. Ouders zijn betrokken door hen te laten meedenken over de locatiekeuze. Onderdeel van de studie was een financiële verkenning en een actualisering van het Integraal Huisvestingsplan.

Door de samenwerking tussen scholen en het aanhaken van partijen die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, wordt de kwaliteit van onderwijs verbeterd en kan een completer pakket (7 tot 7) worden geboden aan kinderen en ouders. Ook zorgt een duurzaam en flexibel schoolgebouw op de langere termijn voor fors lagere exploitatielasten; dit betekent meer middelen voor het onderwijs. Het haalbaarheidsonderzoek heeft dan ook geleid tot de conclusie dat een brede school in Winsum en Baflo haalbaar is. De gemeenteraad besluit in maart over de volgende stap.