Huisvesting Wetterskip Fryslân

Opdrachtgever: Wetterskip Fryslân

Wetterskip Fryslân is momenteel gehuisvest op drie plekken, namelijk in haar eigen hoofdgebouw, in Crystallic (huur) en aan de Holstmeerweg (technische dienst). In samenspraak met een klankbordgroep van medewerkers is door een interne projectgroep onder leiding van het directieoverleg verkend of dit kan worden geoptimaliseerd. Geconstateerd is dat alle medewerkers in het hoofdgebouw kunnen worden gehuisvest, met invoering van flexibele werkplekken. Daarnaast kan nieuw worden gebouwd voor de technische dienst op de aangrenzende locatie. Een en ander is omgezet in een plan met een financiële analyse. Hierover is inmiddels in het AB positief besloten (juli 2013).  De vervolgstap is om de aanbesteding voor te bereiden.