Herstructurering Nieuw-Buinen

Plan Nieuw-Buinen

Herstructurering Nieuw-Buinen

Opdrachtgever: Lefier

Nieuw-Buinen heeft te maken met een verslechterende kwaliteit van woningen en leefomgeving, en is gelegen in een krimpgebied. In de Linnaeuslaan en Chrysantstraat heeft de woningcorporatie Lefier veel huurwoningen staan, met name hier loopt de verhuurbaarheid van de woningen terug. Om die redenen is woningcorporatie Lefier in samenwerking met de gemeente Borger-Odoorn begonnen met het project ter verbetering van de kwaliteit van deze woningen en de algehele leefbaarheid van dit gebied.

Een deel van de woningen zal gesloopt worden. Op plaatsen waar woningen gesloopt worden zullen er minder terugkomen. Dit draagt ertoe bij dat de structuur van de wijk verandert en de bebouwingsdichtheid lager wordt. Zo zal op de plaats waar woningen gesloopt zijn de oude Kanaalstructuur worden hersteld.

Jacqueline de Booij van Weusthuis en Partners is verantwoordelijk voor de aanpak van het project aan Lefierzijde. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de gemeente Borger-Odoorn. Een belangrijk onderdeel van de aanpak is de betrokkenheid van inwoners van het gebied. Hierop worden diverse werkvormen ingezet.

De uitvoering wordt voorzien in de periode 2013-2017. Belangrijk is nog wel dat de provincie Drenthe een bijdrage verstrekt aan de gemeente voor de omvangrijke investeringen die in de openbare ruimte moeten worden gedaan.