Wijkverbetering Hengstdal

Ligging Hengstdal

Wijkverbetering Hengstdal

Opdrachtgever: Standvast Wonen

In opdracht van woningcorporatie Standvast Wonen in Nijmegen heeft Weusthuis en Partners een wijkvisie opgesteld voor de wijk Hengstdal. Daarnaast werkte Weusthuis en Partners aan het hierbij behorende uitvoeringsprogramma.

Hengstdal had te maken met een aantal problemen die niet heel urgent waren, maar wilde wel verergering voorkomen. Om die reden is er voor gekozen om hierop te anticiperen, waarbij een actieve aanpak vereist was. De doelen die de gemeente voor ogen had zijn verwoord in de wijkvisie. De gestelde doelen zijn in het uitvoeringsprogramma vervolgens verder uitgewerkt in concrete programma’s, projecten en overige maatregelen.