Heechterp-Schieringen

Kinderen energieparade

Heechterp-Schieringen

Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden

Integrale aanpak
Heechterp-Schieringen is één van de 40 aandachtswijken in Nederland, waar door middel van een integrale aanpak door gemeente, woningbouwcorporatie(s) en rijk wordt gewerkt aan wijkverbetering.

Heechterp-Schieringen is een aandachtswijk omdat de inwoners relatief een (zeer) laag inkomen hebben en de werkloosheid in verhouding hoog is. Gewerkt wordt aan een mix van maatregelen op het vlak van welzijn, veiligheid, verbetering van woningen en wijk en energiebesparing. Een innovatief en belangrijk onderdeel van het project is dat in de wijk een volledig ontschot frontlijnteam aan het werk is, wat op alle mogelijke manieren de bewoners ondersteunt om een stap vooruit te zetten. 

Vier thema's
Het wijkactieplan voor Heechterp-Schieringen (2008) is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van twee woningcorporaties (WoonFriesland en Elkien) de gemeente Leeuwarden, en bewoners. Gewerkt wordt aan vier thema’s:

- elke bewoner een stap vooruit;
- werk;
- versterken van de identiteit van de wijk;
- energiebesparing. 

Onder elk thema zijn diverse projecten uitgevoerd. Weusthuis en Partners verzorgde het programmamanagement voor het samenwerkingsverband van partijen.

 

 

 

Jacqueline de Booij

“De uitdaging voor Heechterp-Schieringen is om met 3 samenwerkende professionele partners en bewoners in tijden van crisis een goede koers te varen. ”