Herontwikkeling bedrijventerrein Holwert-Zuid

Opdrachtgever: Gemeente Coevorden

Bedrijventerrein De Holwert is één van de oudste bedrijvenlocaties van de voormalige Hanzestad Coevorden, vlakbij het historische centrum van het dorp. De problematiek op dit bedrijventerrein is per terreindeel verschillend in aard, omvang en complexiteit. Weusthuis en Partners heeft samen met ondernemers en de gemeente een plan opgesteld voor de herontwikkeling van het meest verouderde deel van het bedrijventerrein. Aan de orde is het opkopen van alle particuliere eigendom, het opknappen van het terrein en het -in samenhang met een omvangrijke en complexe bodemsanering- herontwikkelen van het gebied. In het gebied zullen woningen en commerciële ruimtes worden gerealiseerd, op een zodanige manier dat het een versterking van het hart van Coevorden wordt.

De uitdaging van een project als dit is om het ondanks de zeer hoge kosten toch tot een goed einde te brengen.
Tussen de gemeente en de projectontwikkelaar is een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Vervolgens is een beeldkwaliteitsplan opgesteld, evenals een bestemmingsplan en exploitatieplan. 

In het najaar van 2013 is de bodemsanering van start gegaan, de eerste fase hiervan is inmiddels afgerond. In mei 2014 zal de bouw van start gaan.

 

 

 

 

Jacqueline de Booij

“Een beetje project in de ruimtelijke ordening is al snel een proces. Als procesmanager heb je een hele opgave te overzien en alle benodigde disciplines inhoudelijk te beoordelen en aan te sturen.”