Op expeditie naar ‘energieneutraal wonen’ in Apeldoorn

Opdrachtgever: Gemeente Apeldoorn
Looptijd: 2012-2015

De Energie Expeditie Apeldoorn (ENEXAP) is een samenwerkingsverband tussen bewoners en bedrijven uit Apeldoorn, gericht op het energieneutraal renoveren van 40 verschillende koopwoningen in de gemeente. ENEXAP is met recht een expeditie te noemen. Een mooie ontdekkingstocht, waarin veel onbekend terrein is verkend en veel is geleerd. Weusthuis en Partners heeft hiervoor samen met de gemeente een stappenplan ontwikkeld waarmee bewoners in overzichtelijke stappen hun eigen route naar een energieneutrale woning kunnen uitzetten.  ‘Nul op de meter’ is niet zomaar bereikt: dit vraagt om een integraal plan van aanpak, waarin bouwkundige en installatietechnische maatregelen goed op elkaar zijn afgestemd. Lokale consortia van bedrijven hebben plannen gemaakt voor een groot deel van de 40 woningen. Dit jaar zijn de eerste woningen energieneutraal geworden en de uitvoering van energiemaatregelen is nog volop gaande. Aanleiding voor de start van ENEXAP was een subsidiemogelijkheid vanuit Platform 31, die de gemeente heeft aangegrepen om deze bewonersorganisatie op te zetten. ENEXAP heeft haar taak om de betrokken bewoners te begeleiden afgerond; hiermee is ook de inzet van Weusthuis en Partners afgerond in 2015.