Herinrichting Gorredijk Centrum Oost

Opdrachtgever: Gemeente Opsterland

Van plannen maken naar uitvoering: Gorredijk Centrum Oost

Het oostelijk deel van het centrum van Gorredijk wordt heringericht en krijgt een geheel nieuwe uitstraling. Twee leegstaande kantoorpanden zijn aangekocht en –inmiddels- gesloopt. Er wordt nieuw vastgoed gebouwd door de markt, bestaand vastgoed wordt uitgebreid en opgeknapt, en de openbare ruimte wordt helemaal opnieuw ingericht. Een mooie binnenstedelijke vernieuwing, waarbij strakke procesbegeleiding en veel ruimte voor communicatie essentieel zijn vanwege de vele betrokken partijen.

Het leegstaand vastgoed is inmiddels gesloopt en de komende maanden zal worden gewerkt aan het omleggen van de kabels en leidingen en het realiseren van tijdelijke parkeerplaatsen;  tijdens de bouwwerkzaamheden moeten de winkels wel door kunnen draaien. Daarna start de bouw van een nieuwe Albert Heijn met bovengelegen appartementen en de realisatie van een Rinsma herenmode. In 2015 wordt de Poiesz vergroot door een uitbreiding met een nieuwe gevel aan de voorzijde. Daarnaast wordt de openbare ruimte aangepakt en komt er een nieuwe en meer logische en visueel sterkere ontsluiting van het gebied. In dit traject wordt er intensief samengewerkt tussen gemeente en marktpartijen.

De taak- en risicoverdeling zijn contractueel vastgelegd  en is er een krediet beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. Jacqueline de Booij vervult in dit traject de rol van projectleider namens de gemeente Opsterland. Dit behelst naast de projectbeheersing onder meer de contractuele vertaling van de grondtransacties en de regie over de afstemming van de werkzaamheden. 

De uitstraling en kwaliteit van het hele gebied krijgen met dit project een stevige opwaardering. Eind 2015 is de uitvoering klaar.