Voorbereiding en realisatie centrum Gorredijk Oost

Opdrachtgever: Gemeente Opsterland

Het oostelijk deel van het centrum van Gorredijk wordt ingrijpend opgeknapt en heringericht.Een gedeelte van het bestaand vastgoed krijgt nieuwe gevels en daarmee een geheel nieuwe uitstraling; een ander deel wordt gesloopt. Daarnaast wordt de openbare ruimte aangepakt en komt er een nieuwe en meer logische en visueel sterkere ontsluiting van het gebied. De uitstraling en kwaliteit van het hele gebied krijgen hiermee een stevige opwaardering. Inmiddels is er overeenstemming met de betrokken marktpartijen en is er een krediet beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. De werkzaamheden zijn er op gericht dat alles klaar is per eind 2015. Jacqueline de Booij vervult in dit traject de rol van projectleider namens de gemeente Opsterland. Dit behelst naast de projectbeheersing onder meer de contractuele vertaling van de grondtransacties en de aanbesteding van de werkzaamheden.