Hoogspanningskabels onder de grond

Opdrachtgever: Gemeente Apeldoorn

Apeldoorn-Zuid is een grote na-oorlogse woonwijk (ca 25.000 inwoners); dwars over de wijk (en dus over huizen) lopen twee bovengrondse hoogspanningskabels. Vanuit de wijkvernieuwing wordt veel geld en inzet gestoken in de wijk. Onderdeel van dat programma zijn onder meer diverse sloop-nieuwbouw projecten, MFC’s en revitalisatie van het stadsdeelcentrum. Deze enorme kwaliteitsimpuls in de wijk leidde tot de conclusie dat het erg gewenst was om de hoogspanningskabels onder de grond te brengen. Maar hoe financier en regel je dat? Er is geen grondexploitatie waar je geld uit kunt halen, immers wijkvernieuwing kost alleen maar geld.

Weusthuis en Partners verzorgde voor de gemeente Apeldoorn het lobbytraject in de richting van het Rijk, Tennet (eigenaar), de provincie en de betrokken woningbouwcorporaties. Door middel van een nieuwe rekenmethodiek is een vast bedrag per woning berekend dat als bijdrage in het fonds ‘Verkabeling’ wordt gestopt. Ook dragen het Rijk en de provincie bij. Een spannend maar succesvol traject. De jarenlange wens van Apeldoorn en de wijk gaat in vervulling; eind 2013 start de uitvoering.