RegioTram Groningen

RegioTram op de Grote Markt

RegioTram Groningen

Opdrachtgever: Stuurgroep RegioTram (provincie en gemeente)

Voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio Groningen is een regionaal railconcept ontwikkeld, met als één van de projecten de RegioTram. Voor de realisatie van het tramproject is gewerkt in verschillende opeenvolgende fasen: tracé-studie, ruimtelijke inpassing, technisch ontwerp, bestemmingsplan, output-specificaties, aanbesteding. Integrale innovatieve aanbesteding (DBFMO) met gebruikmaking van concurrentiegerichte dialoog. De aanbesteding is succesvol geweest, echter de definitieve opdracht tot uitvoering is niet verstrekt.