Herontwikkeling stadsdeelhart Anklaar

Anklaar

Herontwikkeling stadsdeelhart Anklaar

Opdrachtgever: Gemeente Apeldoorn

De vernieuwing van de wijk Zevenhuizen in Apeldoorn is verbonden met de aanleg van de nieuwe uitbreidingswijk Zuidbroek. Beide wijken vormen in de toekomst één stadsdeel. Het nieuwe stadsdeel Zevenhuizen-Zuidbroek krijgt een gemeenschappelijke voorzieningenstructuur. Daarbij is er voor gekozen om het bestaande winkelcentrum Anklaar te slopen en ter plaatse een nieuw stadsdeelhart te realiseren. In het nieuwe stadsdeelhart wordt het volgende ontwikkelprogramma gerealiseerd:

  • Ca. 338 woningen in verschillende categorieën, van intramurale zorg tot vrije sector koopwoningen;
  • 2.700 mBVO Multifunctioneel centrum;
  • 4.000 m2 BVO Medisch centrum;
  • 16.000 m2 BVO Retail;
  • Een centrale, ondergrondse parkeergarage voor ongeveer 600 parkeerplaatsen. 

De gemeente Apeldoorn werkt in deze gebiedsontwikkeling samen met MAB Development, Habion en het gezondheidscentrum Anklaar. In 2010 zijn contracten afgesloten met de verschillende ontwikkelende partijen en hebben het college en de gemeenteraad het besluit genomen om tot realisatie van het stadsdeelhart Anklaar over te gaan. 

Marco Hormann van Weusthuis en Partners was in de periode van 2007 tot 2010 de gemeentelijke projectleider van de herontwikkeling van het stadsdeelhart Anklaar en heeft in die hoedanigheid er voor gezorgd dat de besluitvormingsdocumenten gemaakt werden. Dit waren onder andere het stedenbouwkundig plan, het bestemmingsplan, de inrichting van het openbare gebied, de overeenkomsten met de ontwikkelende partijen en het ontwerp en de exploitatie van de parkeergarage. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor de aanbesteding van de werkzaamheden, de communicatie met de verschillende doelgroepen en het begeleiden van de bestuurlijke en politieke besluitvorming. 

Marco  Hormann

“Bij ontwikkelopgaven zit de complexiteit niet in het aantal deelnemers, maar in het verschil in belang. Dan draait het om sturen op inhoud en onderhandelen.”