Ontwikkeling Ganzenmarkt en omgeving

Ganzenmarkt Oost

Ontwikkeling Ganzenmarkt en omgeving

Opdrachtgever: Gemeente Oldenzaal

Bestemmingsplan
Weusthuis en Partners is door de gemeente Oldenzaal gevraagd de procesregie te voeren over de totstandkoming van het bestemmingsplan Ganzenmarkt e.o. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van vastgoed op een binnenstadslocatie: een combinatie van woningen, winkels en kantoren. Er is een prijsvraag-procedure doorlopen voor de ontwikkelopgave, waarbij de Oldenzaalse bevolking bij wijze van referendum een voorkeur heeft aangegeven voor één van de ingediende ontwerpen.

Onderhandeling koop-realisatieovereenkomst
Er zijn vijf ontwerpen voor de Ganzenmarkt voorgelegd aan de Oldenzaalse bevolking. Deze heeft, met een hoge opkomst, gekozen voor één van deze vijf ontwerpen. Weusthuis en Partners heeft vervolgens, namens de gemeente Oldenzaal, met de indiener van dit ontwerp de onderhandelingen gevoerd om te komen tot de koop-realisatieovereenkomst. Deze overeenkomst is ondertekend en het project is inmiddels gerealiseerd.

 

Jacqueline de Booij

“Een beetje project in de ruimtelijke ordening is al snel een proces. Als procesmanager heb je een hele opgave te overzien en alle benodigde disciplines inhoudelijk te beoordelen en aan te sturen.”