Centrumplan Heerenveen

Oenemastate

Centrumplan Heerenveen

Opdrachtgever: Gemeente Heerenveen

Transformatie woon-werkgebied
In het gebied Heerenveen Centrum-West (de Gedempte Molenwijk, het Molenplein), gelegen direct ten westen van het kernwinkelgebied in Heerenveen, is sprake van een groot aantal functies in de sfeer van wonen, dag- en nachthoreca, detailhandel etcetera. De buurt werd gekenmerkt door problemen zoals overlast, leegstand en verloedering. Doel van het project was om in nauwe samenwerking met woningbouwcorporatie Arqin dit gebied te transformeren naar een aantrekkelijk woongebied met horecafuncties. Circa 24 woningen van Arqin zijn gesloopt, alsmede de supermarkt met bijbehorende woningen, een deel van het commerciële vastgoed en de horecagelegenheden. De ontwikkelopgave bestond uit een parkeergarage met ongeveer 350 parkeerplaatsen, ongeveer 180 nieuwe woningen en 4000 m2 commerciële ruimte. Het was een complexe opgave, zowel inhoudelijk, financieel als in de samenwerkingsvorm.

Weusthuis en Partners vulde hier namens partijen de projectleidersrol in.

 

Marco  Hormann

“We begrijpen de complexiteit van publieke besluitvorming en hebben oog voor het commerciële belang van de private sector.”