Centrumplan Coevorden

Het Chateauhotel

Centrumplan Coevorden

Opdrachtgever: Gemeente Coevorden

Masterplan
Het Masterplan Centrum Coevorden was gericht op twee deelgebieden. In deelgebied Markt en Haven wordt de Weeshuisweide opnieuw ingericht, de Haven vergroot, een wandelbrug over de Haven aangelegd, een gemeentehuis gebouwd en een citadelstructuur aangelegd. Het kasteel, het Landschrijvershuis en De Vlijt krijgen een nieuwe functie: het Chateauhotel kasteel Coevorden, een project dat de gemeente samen met een ondernemer uitvoert. Het BOGAS-gebied wordt ontwikkeld tot een bijzonder woongebied met woningen/appartementen aan het water. Het autoverkeer wordt van de zuidelijke vestingrand afgehaald. De vestingrand wordt heringericht als recreatief wandelgebied met twee bastions. De Bentheimerbrug wordt gerenoveerd en er komt een nieuwe brug naar de Pampert.

Financiering
Het Masterplan Coevorden is een zeer complexe opgave. Complex vanwege het historisch karakter van de stad (archeologie, startenpatronen etc.), de milieuopgaven (sanering van een gasfabriek en een tweetal andere saneringen, geluid- en geurhinder van het Leeuwerikenveld) en de financiering. De kosten voor de uitvoering bedragen ongeveer € 41 miljoen euro. Dit wordt gedekt door de grondopbrengsten, inbreng van eigen middelen en verschillende subsidies.

Uitvoering
Weusthuis en Partners vulde het programmamanagement in. In dit kader zijn door ons de volgende werkzaamheden verricht: opstellen van de aanbestedingsstrategie, begeleiden van de Europese aanbesteding, bewaken van de voortgang in de tijd, financiële controle van de uitvoering van het programma, bewaken van de kwaliteit van de werkzaamheden.

Marco  Hormann

“Bij ontwikkelopgaven zit de complexiteit niet in het aantal deelnemers, maar in het verschil in belang. Dan draait het om sturen op inhoud en onderhandelen.”