Oldenzaal Centraal

Denekamperstraat met zicht op de Plechelmusbasiliek

Oldenzaal Centraal

Opdrachtgever: Gemeente Oldenzaal

Masterplan Oldenzaal Centraal
De internationale spoorlijn Hengelo-Bentheim splitst de stad Oldenzaal in twee delen. De verwachting van toenemend internationaal treinverkeer op deze lijn versterkt de barrièrewerking van de spoorlijn. De gemeente Oldenzaal wil dat de lijn verdiept wordt aangelegd, waardoor de stedelijke kwaliteit een forse impuls kan krijgen. Weusthuis en Partners heeft opdracht gekregen van de gemeente Oldenzaal om het gehele planontwikkelingsproces voor de inpassing van de spoorlijn, de herinrichting van de stationsomgeving en de herstructurering van de omliggende bedrijventerreinen aan te sturen. Daartoe is inmiddels een visie op hoofdlijnen en een Masterplan Oldenzaal Centraal opgesteld. Dit Masterplan vormt de basis voor de verdere planuitwerking en -uitvoering.

Beeldkwaliteitsplan
Er is in overleg met een aantal marktpartijen, Welstandcommissie en dergelijke een Beeldkwaliteitsplan opgesteld. Voorts is het eerste deelgebied (huidige Stationsplein) nader uitgewerkt en is overeenstemming bereikt met een aantal eigenaren waaronder de Woonmaatschappij WBO voor de bouw van appartementencomplexen aan het huidige Stationsplein. Realisatie vindt in 2008 plaats. Tevens is de herinrichting van de openbare ruimte en de verplaatsing van het busstation ter hand genomen. Het tweede deel-gebied (het gebied van de voormalige gemeentewerf) is bovendien bouwrijp gemaakt (sloop, sanering e.d.).

Gebiedsontwikkeling
Hiernaast zijn besprekingen gestart met het ziekenhuis (MST) in Oldenzaal en naastgelegen zorginstellingen om gezamenlijk tot gebiedsontwikkeling te komen. Dit ‘gezondheidsgebied’ ligt aan de noordelijke grens van het plangebied Oldenzaal Centraal en vormt een belangrijke schakel richting centrum. Weusthuis en Partners stuurt dit proces aan in het kader van het projectleiderschap Oldenzaal Centraal.