Revitalisering UTD-terrein/Spikerboor

Het voormalig Hendrix/UTD veevoedercomplex

Revitalisering UTD-terrein/Spikerboor

Opdrachtgever: Gemeente Boarnsterhim

Toen het Hendrix/UTD-terrein in Akkrum te koop kwam heeft de gemeente Boarnsterhim in 2001 Weusthuis en Partners gevraagd te ondersteunen bij het opstellen van een herstructureringsplan in relatie met de revitalisering van het bedrijventerrein Spikerboor. Met name het 'rondmaken' van de financiering speelde hierbij een belangrijke rol. In de loop van 2002 heeft de gemeente het Hendrix-UTD terrein gekocht, is een sluitende financiering met provinciale subsidiering tot stand gekomen en is de aanbestedingsprocedure gestart. Ten behoeve van dit laatste is onder andere een programma van eisen opgesteld. Weusthuis en Partners heeft aan dit gehele proces ondersteuning geboden.