Revitalisering bedrijventerrein De Haven

Opdrachtgever: Gemeente Smallingerland

Procesregie samenwerking gemeente en ondernemers
Bedrijventerrein De Haven is met een omvang van circa 300 ha het grootste bedrijventerrein van Friesland. Weusthuis en Partners heeft gedurende een vijftal jaren het procesmanagement gevoerd over deze samenwerking tussen de gemeente Smallingerland (Drachten) en de op het bedrijventerrein gevestigde ondernemers (circa 450 bedrijven en 300 eigenaren), verenigd in een nieuw opgerichte ondernemersvereniging. De uitvoering van dit project met een omvang van circa € 7 mln. is in 1999 gestart en inmiddels afgerond. In de vorm van een baatbelasting betalen de bedrijven gezamenlijk € 1,5 mln.

Voorbeeldproject
Het ministerie van EZ heeft dit project in 1999 geselecteerd als voorbeeldproject voor de door het ministerie gewenste toename van private betrokkenheid bij de herstructurering van bedrijventerreinen, (MvEZ, "Meer private betrokkenheid als kans bij de herstructurering van bedrijventerreinen", nov. 1999).

 

Coen  Weusthuis

“Te snel trechteren om dreigende chaos te keren leidt vaak tot meer chaos.”