Brochure Duurzaamheid en Innovatie in Nieuw Stroomland

Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden

Voor Nieuw Stroomland zet de gemeente Leeuwarden samen met de buurgemeente in op de ambitie Leeuwarden “full sustainable city”. De focus gaat uit naar de thema’s: groene energie, watertechnologie en (duurzame) innovatie met ruimte voor experimenteergebieden. 
Om deze ambities meer ‘handen en voeten te geven’ is een brochure geschreven met als doel om bedrijven wegwijs te maken,  te inspireren om vroegtijdig aandacht te schenken aan duurzaamheid in de gebouwen en om te komen tot meer duurzame bedrijfsvoering. De toonzetting van de brochure is stimulerend. Er worden mogelijkheden aangedragen met veel beeldmateriaal over duurzaamheid. Concrete kansen  met de voordelen (ook bedrijfsmatig) hebben naast  ‘quotes’ van al gevestigde bedrijven een plek gekregen. De gemeente gebruikt de brochure vroegtijdig in hun contacten met potentiele vestigers en biedt ondersteuning in brede zin om te komen tot duurzame bedrijven.

Weusthuis heeft de brochure in afstemming met het adviesteam ‘Duurzaamheid en Innovatie’ van de stuurgroep Nieuw Stroomland samengesteld.