Integraal investeringsprogramma Delfzijl

Actieplan centrum Delfzijl

Integraal investeringsprogramma Delfzijl

Opdrachtgever: Gemeente Delfzijl

In de gemeente Delfzijl is sprake van krimp van de bevolking, vergrijzing en ontgroening. Als gevolg hiervan staan er veel woningen leeg, is er grote leegstand in het kernwinkelgebied en valt het draagvlak onder voorzieningen weg (scholen, sportvoorzieningen, zorginstellingen). De gemeente Delfzijl heeft een integraal investeringsprogramma opgesteld, waarin projecten zijn opgenomen voor het centrum, de wijken en de dorpen, die er voor moeten zorgen dat Delfzijl leefbaar blijft, ondanks de demografische ontwikkeling. Deze projecten, met een investeringsvolume van ongeveer € 50 miljoen, worden de komende jaren in uitvoering gebracht. Hierbij gaat het onder meer over:

 • Het verminderen van het aantal m2 detailhandel en het verkleinen van het kernwinkelgebied;
 • Het herinrichten van het openbare gebied in het centrum;
 • Het bouwen van nieuwe woningen voor specifieke doelgroepen;
 • Versterken van specifieke kwaliteiten van de stad door aanpak van de vestingstructuur en het verbinden van de stad met de zee;
 • Het slopen van woningen en het herinrichten van vrijkomende locaties;
 • Het verminderen en/of privatiseren van sportaccommodaties;
 • Het verminderen van het aantal scholen;
 • Het realiseren van een ontmoetingsplaats in alle dorpen;
 • Het vergroten van de bereikbaarheid van de dorpen;
 • Het uitvoeren van enkele toeristische projecten;
 • Het uitvoeren van zorgprojecten.

Marco Hormann van Weusthuis en Partners is vanaf 2011 betrokken bij de totstandkoming van het integraal investeringsprogramma en vanaf 2013 verantwoordelijk voor de uitvoering van de het programma.