Uitvoeringsprogramma Eemsdelta

Opdrachtgever: DEAL gemeenten

Bevolkingsdaling en vergrijzing leiden tot een forse opgave voor het Eemsdeltagebied. Woningen slopen, winkelpanden herbestemmen, concentratie van voorzieningen, de openbare ruimte aanpakken, nieuwe zorgvoorzieningen: allemaal zaken die nodig zijn om de leefbaarheid in een dorp of buurt te behouden.  Van belang is dat op de juiste plekken, in de juiste mate en in de juiste volgorde wordt geïnvesteerd. Door de overheid, maar ook door het maatschappelijk middenveld en de bewoners zelf.  Dit betekent dat er samen keuzes moeten worden gemaakt. De tendens van concentratie van voorzieningen zorgt vaak voor pijnlijke beslissingen: in welk dorp wordt ingezet op behoud van de voorzieningenstructuur en in welk dorp gaat de school sluiten? Ook hier levert samenwerking meerwaarde op: als de school in een bepaald dorp gaat sluiten, kan dit gebouw dan door een zorginstelling als steunstee worden gebruikt?

In een integraal uitvoeringsprogramma, dat is opgesteld door Weusthuis Associatie, komen de gemaakte keuzes terug in projecten op regionaal, gemeentelijk en kernniveau. In dit programma komen bestaande projecten samen met 'nieuwe' projecten die voortgekomen zijn uit het Woon- en Leefbaarheidplan. 

Het uitvoeringsprogramma is via deze link te downloaden. 

Rob van  Vliet

“Bij procesregie is het de kunst om in een beleidsarena met veel verschillende partijen overeenstemming te bereiken over het gewenste resultaat.”