Krimp

Opdrachtgever:

Bevolkingskrimp en vergrijzing zijn thema’s die in grote delen van ons land spelen. Voor veel gemeenten is het nog zoeken naar de effecten van deze ontwikkelingen en met name naar oplossingen. De afname en verandering van de bevolking  brengen allerlei transitieopgaven met zich mee. Er ontstaat leegstand op de woningmarkt, dit gaat vaak gepaard met verloedering en dalende huizenprijzen. Daarnaast komt het draagvlak van voorzieningen onder druk te staan. Het aantal kinderen op de basisschool neemt af, terwijl de vraag naar zorgvoorzieningen juist toeneemt door de vergrijzing. Dit vraagt om flexibiliteit: voorzieningen moeten kunnen meebewegen met veranderingen in de vraag. Maar dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Ook op de woningmarkt verschuift de vraag: er is minder behoefte aan eengezinswoningen en de vraag naar woningen geschikt voor ouderen neemt toe.

Als bureau hebben we de nodige ervaring opgedaan met allerlei transitievraagstukken gerelateerd aan krimp en vergrijzing. Naast beleidsvorming zijn we ook betrokken bij uitvoeringsprojecten. Zowel op project- als op programmaniveau werken we aan uiteenlopende transitieopgaven. We helpen u graag op weg met het vinden van de juiste aanpak voor uw gemeente of  regio. Wat te doen met leegstaande panden in de centra van dorpen of steden? Hoe kunnen de maatschappelijke investeringen die nodig zijn worden gedekt? Hoe blijft de leefbaarheid in de gemeente op peil en hoe ervaren de bewoners die leefbaarheid eigenlijk?

We hebben brede ervaring in het gehele spectrum van wonen en voorzieningen, waardoor we met een integrale blik naar de verschillende leefbaarheidsvraagstukken kijken. We hebben veel gewerkt aan de herstructurering van winkelgebieden, onder andere in Coevorden, Apeldoorn, Delfzijl, Uithuizen, Leeuwarden en Gorredijk. Daarnaast hebben we ruime ervaring op het gebied van brede scholen, inclusief het begeleiden van het aanbestedingstraject (Coevorden, Weststellingwerf, Smallingerland). Ook hebben we verschillende projecten gedaan rondom zogenaamde ‘rotte kiezen’, woningen met achterstallig onderhoud die zonder steuntje in de rug niet worden opgeknapt of gesloopt (Dongeradeel, Eemsmond). In de zorg, een sector met een sterke dynamiek waar forse investeringen nodig zijn, hebben we eveneens de nodige projecten gedaan: herstructurering van het vastgoed, onder andere in Leeuwarden en Emmen, en beleidsontwikkeling wonen met zorg (Leeuwarden, Eemsmond en Emmen). 

Klik hier voor meer informatie over onze krimpaanpak. 

Marco  Hormann

“Je moet als procesmanager wel tegen een beetje chaos kunnen, bijvoorbeeld als steeds meer partijen een rol blijken te spelen.”