Organisatie-ontwerp dorpsontwikkelingsmaatschappijen en evaluatieonderzoek

Dorpskerk Ee

Organisatie-ontwerp dorpsontwikkelingsmaatschappijen en evaluatieonderzoek

Opdrachtgever: Gemeente Dongeradeel

De gemeente Dongeradeel en provincie Fryslân hebben gezamenlijk het experiment ‘duurzame beschermde dorpsgezichten’ opgezet, om te voorkomen dat de bevolkingskrimp in de gemeente een negatief effect heeft op de woonkwaliteit in de dorpskernen. In vier dorpen in de gemeente worden dorpsontwikkelingsmaatschappijen (DOM) opgericht, deze maatschappijen richten zich primair op de particuliere woningvoorraad. Doel is om achterstallig onderhoud in de kernen met een subsidie uit te laten voeren en woningen te laten opknappen, zodat de woonmilieus in de dorpskernen sterk blijven.

In een vijftal bijeenkomsten met het projectteam heeft Weusthuis en Partners een organisatievorm ontworpen voor deze dorpsontwikkelingsmaatschappijen. Belangrijk in het systeem is de tweelagige structuur: boven de lokale dorpsontwikkelingsmaatschappijen is een DOM-koepel ingericht, die het beheer van de financiën doet en de subsidies verleent. Waar de lokale DOM dicht bij het dorp staat en weet wat er speelt, staat de DOM-koepel iets meer op afstand en heeft een objectieve kijk op de zaak.  Daarnaast wordt gebruik gemaakt van expertise van architecten en financieel deskundigen om goede projecten te laten ontstaan, die daadwerkelijk bijdragen aan de leefbaarheid in de dorpskernen. Weusthuis is in dit project samen met het gemeentelijke projectteam op zoek gegaan naar een passende organisatievorm. Deze organisatievorm zorgt ervoor dat er veel aandacht is voor kwaliteit, terwijl er tegelijkertijd ook snel en efficiënt gewerkt kan worden.

Inmiddels loopt het project twee jaar en heeft Weusthuis en Partners ook een evaluatieonderzoek uitgevoerd. Aan de hand hiervan wordt de systematiek licht aangescherpt; op hoofdlijnen is de organisatiestructuur geschikt bevonden om uit te rollen naar andere dorpen en gemeenten waar het krimpvraagstuk zich aandient.  

Maarten  Noordhoff

“Als procesmanager schakel ik op diverse onderdelen specialisten in die op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen en die zaken tot in detail uitwerken. Bijvoorbeeld van verkeer, ruimte of economie.”