Woon- en Leefbaarheidplan Eemsdelta

Woon- en Leefbaarheidplan ondertekend door 35 partijen (bron: Jolanda Wals)

Woon- en Leefbaarheidplan Eemsdelta

Opdrachtgever: DEAL gemeenten

In het Eemsdeltagebied, één van de sterkst krimpende regio’s van Nederland, is onder leiding van Weusthuis een bijzonder proces doorlopen, met als resultaat het Woon- en Leefbaarheidplan. Het plan bevat een gezamenlijke koers voor de komende decennia op het gebied van wonen en voorzieningen. Door de krimp, vergrijzing en andere ontwikkelingen zullen dorpen en wijken fors gaan veranderen en  stapsgewijs meebewegen naar een geheel nieuwe orde. In het gebied is op zoek gegaan naar de robuuste structuur: een voorzieningenstructuur die in stand kan en moet worden gehouden om de leefbaarheid in de regio te waarborgen. Waar sommige voorzieningen in elk dorp nodig zijn, is het bij andere voorzieningen belangrijk dat ze goed bereikbaar zijn en dat de kwaliteit goed is. 

Door middel van intensieve interactie met bewoners, bedrijven, organisaties uit zorg, onderwijs, woningbouw en detailhandel en andere belanghebbenden is de koers voor de Eemsdelta ontwikkeld. Een procesaanpak waarbij partijen als woningcorporaties, ondernemersverenigingen, zorg- en welzijnsinstellingen en onderwijsinstellingen worden betrokken, zorgt voor breed gedragen keuzes. Deze partijen, die samen het maatschappelijk middenveld vormen, hebben hun eigen agenda. Het is dan ook een primaire procesopgave om alle partijen op één lijn te krijgen; dit is een belangrijke eerste stap om te komen tot een effectieve aanpak van de leefbaarheidsproblematiek.

Het Woon- en Leefbaarheidplan (WLP) is in november 2012 vastgesteld door de regionale stuurgroep en is inmiddels vertaald in een integraal uitvoeringsprogramma.

Het WLP is te downloaden via deze link.

Coen  Weusthuis

“Een project pak je anders aan dan een proces. Hoe meer partijen en hoe groter de belangenverschillen, hoe sterker de proceskenmerken van een opgave.”