Woonvisie Waddinxveen

Opdrachtgever: Gemeente Waddinxveen

Minder woningen bouwen dan voorheen gedacht, en dat in een lastige woningmarkt. Juist dan is een woonvisie  belangrijk. Immers, je wilt alle partijen maximaal uitdagen om hun rol in te vullen en alle energie en geld van partijen inzetten op de gezamenlijke doelen.  Dit vraagt om een woonvisie die kaders schept, maar tegelijkertijd ook flexibel kan inspelen op de lastig te voorspellen toekomstige ontwikkelingen.

De woonvisie van Waddinxveen is geen strak beleidsdocument geworden. De doelen en ambities zijn helder verwoord, maar dit is niet vertaald naar harde projectkeuzes. Er is gekozen om op basis van de doelen en ambities een praktisch afwegingskader te maken. Daarmee kan de komende jaren steeds per project een afweging worden gemaakt over locaties zelf en in ook relatie tot de andere projecten. De gemeente kan hierdoor op inhoud en ruimtelijk sturen en tegelijkertijd wordt er maximaal ruimte geboden aan initiatieven en kansen in de markt.

Weusthuis en Partners heeft de woonvisie opgesteld en het overleg met alle betrokken partijen verricht. Er is daarbij ook heel nauw samengewerkt met Woonpartners Midden-Holland, de corporatie met veel woningbezit in Waddinxveen.