Structuurvisie Harderwijk

Opdrachtgever: Gemeente Harderwijk

De gemeente Harderwijk heeft een nieuwe structuurvisie gemaakt. Deze is geheel in ‘eigen huis’ gemaakt. Er is gekozen voor een integrale aanpak, waarbij diverse thema’s en veel partijen betrokken zijn.Met allerlei partijen is veelvuldig gesproken over de gewenste toekomst van Harderwijk. Ook de gemeenteraadsleden zijn in het denkproces actief geweest. De kunst was om te zoeken naar helderheid en koers en om toch ook de ruimte te bieden aan nieuwe initiatieven en ontwikkelingen. En dat is gelukt. Om de ruimtelijke keuzes te koppelen aan de nabijheid van natuur (de Veluwe) is een MER gemaakt. Weusthuis en Partners heeft het procesmanagement voor deze structuurvisie verricht. Het was een boeiend proces, dat uiteindelijk tot snelle besluitvorming in de gemeenteraad heeft geleid.