Structuurvisie Meppel

Opdrachtgever: Gemeente Meppel

Voor de structuurvisie van de gemeente Meppel is door Weusthuis in 2013 een uitvoeringsprogramma opgesteld, inclusief een visie op mogelijke kostenverevening.