Ontwikkelingsperspectief 2030 Appingedam-Delfzijl

Kernkwaliteiten van het stedelijk gebied Appingedam-Delfzijl

Ontwikkelingsperspectief 2030 Appingedam-Delfzijl

Opdrachtgever: Gemeenten Appingedam en Delfzijl

De aangrenzende gemeenten Appingedam en Delfzijl staan voor een aantal belangrijke ontwikkelingen, deze vormden de aanleiding voor het opstellen van een gezamenlijke structuurvisie. De bevolkingsontwikkeling is een belangrijke, maar ook de groei van de economische activiteiten in het havengebied. Daarnaast is het versterken van de zeewering met het oog op de stijgende zeespiegel een actueel thema. Voldoende reden voor beide gemeentebesturen om alle bestaande plannen en visies bij elkaar te brengen in een nieuwe integrale visie op de toekomstige ontwikkeling van beide gemeenten. Dit heeft geleid tot het zogeheten ‘Ontwikkelingsperspectief 2030’, een visie met een brede, regionale insteek die een duidelijke koers aangeeft voor de ontwikkeling van Appingedam en Delfzijl.

Na het in beeld brengen van alle relevante informatie en bestaande plannen en visies is in een tweedaagse workshop met een grote groep beleidsmedewerkers van beide gemeenten en vanuit allerlei beleidssectoren een helder beeld ontstaan van de belangrijkste vraagstukken. Vervolgens speelden inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners een belangrijke rol in de verdere totstandkoming van de visie, via klankbordgroepen en informatieavonden. Het ontwikkelingsperspectief dat hieruit ontstond vormde de basis voor het opstellen van de structuurvisie met een daarbij behorend uitvoeringsprogramma.

Rob van  Vliet

“De structuurvisie is hét instrument om ruimtelijke samenhang tot stand te brengen en duidelijkheid te bieden aan alle partijen die betrokken zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen.”