Structuurvisie Waddinxveen

Integrale kaart structuurvisie Waddinxveen

Structuurvisie Waddinxveen

Opdrachtgever: Gemeente Waddinxveen

Voor de structuurvisie Waddinxveen moesten er pittige keuzes gemaakt worden over aantallen woningen en locaties. Het ging daarbij vooral om neerwaartse bijstelling en loslaten van locaties. Een hele andere insteek dan ‘vroeger’, toen structuurvisies waren gebaseerd op groei. Ondanks de lastige opgave is in een periode van een aantal maanden aan interactief proces doorlopen met maatschappelijke partners, de woningbouwcorporatie en de provincie om tot die keuzes te komen. Dit alles is neergelegd in een kort en bondige structuurvisie, waarbij ook aandacht is besteed aan het kostenverhaal. De inhoud en het proces dat is doorlopen hebben geleid tot een unaniem besluit van de raad tot vaststelling.


Weusthuis en Partners heeft de rol ingevuld van interne gemeentelijke projectleider voor het opstellen van de structuurvisie. Dit omvat het opstellen van inhoudelijke documenten, het voeren van interne en externe discussies, het aansturen van de vakinhoudelijk ambtelijk betrokken personen en externe adviesbureaus en het verzorgen van stukken voor de stuurgroep. De inzet is dus zowel procesmatig als inhoudelijk geweest, de inhoudelijke producten zijn in samenwerking met een stedenbouwkundig bureau onder leiding van Weusthuis tot stand gekomen. Het resultaat mag er zijn: de structuurvisie is een bondig en beeldend document geworden, waarvoor breed draagvlak is gecreëerd door discussieavonden met bewoners, ondernemers en belangenorganisaties.