Gebiedsontwikkeling Balk

Renovatie cultureel centrum

Gebiedsontwikkeling Balk

Opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat

Projectleiding
Balk ligt precies op de grens van het Friese Merengebied en de bossen van Gaasterland en maakt deel uit van het Nationaal Landschap Zuidwest-Friesland. Weusthuis en Partners heeft op advies van de provincie de opdracht gekregen de projectleiding in te vullen voor het project Bouwen aan Balk. Er werd, samen met de gemeente gewerkt aan twee speerpunten: Gaasterlân-Sleat uit het rood en Bouwen aan Balk. Na een inventarisatieronde bleek onder meer dat de gemeente de extra mogelijkheden die ze had voor woningbouw lang niet benutte. Ook stond een aantal culturele voorzieningen er slecht bij.

Bouwen aan Balk
Op verschillende plaatsen in Balk is gewerkt aan een flinke kwaliteitsimpuls. Bouwen aan Balk voorzag in de bouw van ruim 100 woningen op vier locaties, een nieuwe verbindingsweg aan de zuidzijde van Balk en investeringen in sociaal culturele voorzieningen.

Begin 2008 is een ontwerpwedstrijd gehouden voor de invulling van één van de woongebieden, waarbij de inwoners het winnend ontwerp hebben gekozen. Inmiddels is Gaasterlân-Sleat uit het rood en zijn alle projecten in de uitvoering of in procedure. De reguliere personele bezetting van de gemeente heeft het werk voor het overgrote deel weer overgenomen.

 

Jacqueline de Booij

“We zijn verantwoordelijk voor de voortgang. We produceren geen documenten om vervolgens af te wachten.”