Sportstad Heerenveen

Vogelvlucht masterplan kaart

Sportstad Heerenveen

Opdrachtgever: Gemeente Heerenveen

Stedelijke ontwikkeling
Aan de oostkant van Heerenveen lag rondom het stadion van SC Heerenveen een gebied van ruim 30 ha. dat in aansluiting op de bestaande plaats stedelijk moest worden ontwikkeld en heringericht. Aan de snelweg wilde Heerenveen haar imago als noordelijke sportstad nog nadrukkelijker uitdragen. Daarbij was aan de orde de uitbreiding van het stadion van SC Heerenveen van 13.000 naar 28.000 zitplaatsen, de realisatie van een gezondheidsboulevard onder regie van De Friesland Zorgverzekeraar, de nieuwbouw van een Regionaal Opleidingscentrum van het Friesland College en daarmee verbonden de nieuwbouw van een sportcentrum, bestaande uit een zwembad, drie sporthallen, een turnhal en overige sportvoorzieningen zoals fitness-ruimten, danszaal en een DOJO. Dit alles te realiseren in een samenhangend bouwvolume, waarvan het bestaande stadion van SC Heerenveen deel uitmaakt.

Procesregie planontwikkelingsproces
Voor de grondexploitatie is een aparte ontwikkelingsmaatschappij opgericht, waarin deelnemen de gemeente Heerenveen, SC Heerenveen en O.P.P., een volle dochter van de Bank voor Nederlandse Gemeenten. Binnen deze grondexploitatie is een uitgebreid programma van stedelijke functies gerealiseerd, waarbij gedacht moet worden aan woningbouw, kantoren, commerciële voorzieningen in de sfeer van sport, recreatie en vrije tijd, perifere detailhandel en parkeervoorzieningen. Begin januari 2003 is de financiering van Sportstad Heerenveen definitief geworden; in de loop van 2003 is gestart met de nieuwbouw van de oost-tribune van het stadion inclusief gezondheidsboulevard. Vanaf de start in 1997 voerde Weusthuis en Partners de regie over dit planontwikkelingsproces met een geschat investeringsvolume van in totaal circa € 230 mln. Met het rondkomen van de financiering en de geplande start van de nieuwbouw is de rol van ons bureau begin 2003 geëindigd. Inmiddels is het stadioncomplex al jarenlang volop in gebruik en vordert de grondexploitatie van het omliggende terrein.

Coen  Weusthuis

“Een project pak je anders aan dan een proces. Hoe meer partijen en hoe groter de belangenverschillen, hoe sterker de proceskenmerken van een opgave.”